Centrum för mindfulness

Kurser, utbildningar och material kring mindfulness

Angeli Holmstedt

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi, KBT,...

Anita Olsson

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi....

Aktuella kurser

KBT i Utveckling alternativt Svartbäcksgården
Hösten 2016
Uppsala
Måndagsförmiddagar, hösten 2015
Meddelas senare
Vårterminen 2017, datum meddelas senare