Angeli Holmstedt

Telefon: 
018-104044

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi, KBT, utbildare i motiverande samtal samt lärare
MBSR/MBCT (mindfulnessbaserade program).

Mindfulness kom in i mitt arbete när jag utbildade mig i Dialektisk beteendeterapi (DBT) och när jag läste om Jon Kabat-Zinns arbete, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Sedan dess har jag fått mycket utbildning av de ledande företrädarna för MBSR och MBCT.

I dag är mindfulness en del i många av mina individuella terapier och jag leder också 8-veckorskurser. Mindfulness har blivit en naturlig del i mitt liv som jag praktiserar dagligen, både för min egen skull och för att på ett medvetet och trovärdigt sätt kunna använda mindfulness i mitt arbete.

Jag arbetar som universitetsadjunkt på Uppsala universitet med KBT kurserna på psykolog- och psykoterapeutprogrammet. En annan del av min verksamhet har jag på en provat mottagning, KBT Konsulterna, [www.kbt-konsulterna.se och är också en del av Uppsala KBT Mottagning.

Aktuella kurser

KBT i Utveckling, Uppsala
Kursen ges parallellt med 8-veckorskursen i MBSR
KBT i Utveckling alternativt Svartbäcksgården
Hösten 2016