Anita Olsson

Telefon: 
018 - 129900

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.
Jag har arbetat med återkommande depressioner och svårbehandlade ångesttillstånd under mer än 30 år. Jag har också arbetat med Dialektisk beteendeterapi.
Mindfulness och balans är kärnan i dialektisk beteendeterapi.
Inom dessa områden har forskningen det senaste decenniet fokuserat mycket på acceptans, att öva på att vara där man är och uppleva det man upplever. Man kan se att detta också kan vara ett alternativ i behandlingen av utmattningsdepressioner, stress och smärta.

För mig personligen har medveten närvaro också spelat en viktig roll i att behålla energi och ork i mitt arbete. Mindfulness bidrar också till närvaron i arbetet med patienter och i handledning.
Jag har tränat och undervisat i mindfulness sedan 1994 i samband med arbetet med dialektisk beteendeterapi. Både jag och Angeli, min kollega, har gått samtliga utbildningssteg i den utbildning i MBSR som ges av CFM, Center for mindfulness och har nu handledning därifrån.

Vi har också utbildats i MBCT, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi.
Sedan 2006 håller vi 8-veckorskurser i MBSR.

Aktuella kurser

KBT i Utveckling, Uppsala
Kursen ges parallellt med 8-veckorskursen i MBSR
Meddelas senare
Vårterminen 2017, datum meddelas senare
Enligt önskemål
Enligt överenskommelse