Utbildningar i MBSR

Utbudet av utbildningar i mindfulness har vuxit starkt under de senaste åren. Vi värnar om den metodik som utvecklats inom Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society av Dr Jon Kabat-Zinn och hans kollegor.

Att utbilda sig till certifierad mindfulnesslärare är en lång process. Utbildningen är ofta till sin form erfarenhetsbaserad

Även för dig som inte vill bli lärare i MBSR

Vi arrangerar sedan många år tillbaka de olika utbildningsdelar som ingår i certifieringen av lärare i mindfulness. Vi erbjuder även möjligheter till egen fördjupning för den som vill utveckla sig i mindfulnessmetodik, utan att sikta mot en certifiering.

Mindfulnessmetodik kan komma in i många sammanhang: Till exempel inom coaching, i skolan och på arbetsplatser, där en fördjupad och erfarenhetsbaserad utbildning kan vara med och utveckla arbetet och relationerna. Vi ger såväl kortare som längre introduktioner i mindfulness.

Aktuella kurser

KBT i Utveckling, Uppsala
Kursen ges parallellt med 8-veckorskursen i MBSR
KBT i Utveckling
kl 8-9, fredagar se datum
KBT i Utveckling
2 sept, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 25 nov, 9 dec