Med fokus på mindfulness och KBT

Vi som utgör Centrum för mindfulness heter Angeli Holmstedt och Anita Olsson.

Vi är båda leg psykologer, leg psykoterapeuter och handledare i kognitiv beteendeterapi, som mindfulness har många anknytningar till. Läs mer om likheterna mellan mindfulness och KBT.

Vi har båda gått samtliga steg i utbildning till MBSR och är för närvarande i processen av certifiering från CFM Center for Mindfulness.

Vill bidra till forskningen kring mindfulness

En faktor som ständigt påverkar oss är inriktningen på evidensbaserade behandlingsmetoder och förhållningssätt. Samtidigt som man utvecklat mindfulness som "behandling" har detta genom åren skett i ett forskningssammanhang. Vi vill gärna bidra till ett objektivt och öppet utforskande av mindfulness.

Det kan handla om att utveckla bra mått och mätmetoder för att utforska området eller inspirera till uppföljning och klinisk forskning kring metoden. Det kan också handla om jämförande studier som kan hjälpa oss att se när mindfulness kan vara ett mer hjälpsamt perspektiv jämfört med andra.

Vi har också ett filosofiskt och etiskt intresse av mindfulness då det bjuder såväl "terapeut" som "patient" till ett gemensamt begrundande av det som är, att tydligare se och begrunda det sammanhang där hjälpen är tänkt att ges samt att medvetandegöra värderingar och våra yttersta mål och värden.

Aktuella kurser

KBT i Utveckling
kl 8-9, fredagar se datum
KBT i Utveckling
Hösten 2016
Meddelas senare
Vårterminen 2017, datum meddelas senare