Practicum, Living inside the participant-observer perspective - steg två i lärarutbildning i MBSR.

Tid: 
Kursen ges parallellt med 8-veckorskursen i MBSR
Plats: 
KBT i Utveckling, Uppsala

Practicum i samarbete med Professional Oasis Institute for Mindfulness-Based Education and Training, Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, Steg 2 i lärarutbildning för MBSR
Kursbeskrivning: ** Practicum, steg 2 i utbildning av lärare i MBSR, är en utbildning med deltagande reflektion, Living inside MBSR, med fokus på eget observerande inom ett 8-veckors MBSR-program, på eget formellt och informellt guidande med eget reflekterande kring detta samt feedback. Dessutom fördjupande seminarier kring förståelsen av programmet och dess pedagogik liksom genomgång av manual och annan fördjupningslitteratur.
**Förkunskapskrav
: för att få delta i Practicum egen tidigare genomgång av 8-veckors MBSR, förtur ges också till dem som tidigare gått MBSR i Mind-Body Medicine, 7 dagars utbildningsretreat. Dessutom deltagande i minst en lärarledd retreat om 5-10 dagar.
Kursen riktar sig till personer i människovårdande yrke i vid bemärkelse eller lärare.
Omfattning: Kursen omfattar deltagande i en 8-veckors MBSR (separat fakturering)om 11 kurstillfällen tillsammans med reflektionsseminarier parallellt med dessa tillfällen samt tre heldagars seminarier. Totalt ca 70 timmar. Heldagarna kommer att ligga före, i mitten av 8-veckorskursen samt efter 8-veckorskursens avslutning.
Kursdatum: 8-veckors MBSR, hösten 2015, reflektionsseminarier vid varje sådant kurstillfälle, en dags introduktion före 8-veckorsprogrammet, en heldag i mitten samt en avslutande dag ingår också.
Antal deltagare: I 8-veckorsprogrammet och reflektionsseminarierna ingår minst fyra och högst åtta personer från de två 8-veckorsprogrammen i Uppsala, i seminariedagarna sammantaget högst 8 deltagare.
Plats för kursen: KBT i Utveckling, Uppsala .
kursdatum för hösten kommer vid intresseanmälan
Kursledare: Anita Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut samt certifierad MBSR-lärare och teachers´ trainer.
Litteratur: Jon Kabat-Zinn Full Catastrophe Living. Saki Santorelli Heal Thy Self. Jon Kabat-Zinn: Mindfulness for Beginners och artiklar med omfattningen ca 200 sidor.

Kursmaterial som ingår i kurskostnaden:
- Serie 1 samt 2 med Guidad mindfulnessmeditation för MBSR-programmet. Varje album innehåller 4 cds.
Under kurstillfällena får deltagarna tillgång till utrustning för kursen: yogamattor, kuddar, pallar.
Thé, kaffe ingår.

Kurskostnader: för Practicum 8 000 plus moms. 8-veckors MBSR faktureras separat med 6000 kr.

Ny Practicum på detta sätt kommer under hösten 2015 med minst fyra deltagare

Kontakt med arrangören:
Anita Olsson, KBT i Utveckling
anita.olsson@kbtiutveckling.se

Publicerad i:

Aktuella kurser

KBT i Utveckling
kl 8-9, fredagar se datum
KBT i Utveckling, Uppsala
Kursen ges parallellt med 8-veckorskursen i MBSR