Retreater för utbildningar och organisationer

Vi kan erbjuda både kortare och längre introduktioner i mindfulness inom ramen för olika yrkesutbildningar, men också för arbetsplatser och organisationer.

Vi erbjuder även 8-veckors mindfulnesskurser för arbetsplatser som vill erbjuda detta till sina anställda i syfte att hantera stress och för att öka sin livskvalitet.
Se under rubriken "8-veckors kurser".

Kontakta oss gärna för mer information om våra retreater och för att skicka in anmälan.

Aktuella kurser

KBT i Utveckling
2 sept, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 25 nov, 9 dec

Aktuella kurser

KBT i Utveckling
2 sept, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 25 nov, 9 dec
Uppsala
Måndagsförmiddagar, hösten 2015